Tiếp tục đổ sân bê tông làm sân vui chơi và xây bồn hoa cho trẻ.

Ngày 24/12/2019 trường mầm non Trung Yên đã huy động phụ huynh đóng góp vật liệu và công lao động, tổng kinh phí là 23.010.000đ. Tổng diện tích 263m2.